6.Sınıf Matematik Ünite-4 Cebirsel İfadeler Test-1

0%

6.Sınıf Matematik Ünite-4 Cebirsel İfadeler Test-1

1 / 10

5x+3y-6

Cebirsel ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

7xy+5ab+14

cebirsel ifadesine göre katsayılar toplamı * ,sabit terimi & olduğuna göre * + & işleminin sonucu kaçtır?

3 / 10

x=5 y=2

için aşağıdaki ifadelerden en büyüğü hangisidir?

4 / 10

A=14a-4
B= 7b+3

Olmak üzere a=4 ve b=2 için A+B kaçtır?

5 / 10

2y-5
3y+3
5.(y+6)
7y

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cebirsel ifadelerden birine ait olamaz?

6 / 10

Buse’nin yaşı ,Aslı’nın yaşının 4 fazlasının 3 katına eşittir. Buna göre Buse’nin yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

7 / 10

Terim sayısı 3,sabit terimi +2 ve değişkenleri x ve y olan cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

x=35 için;

işleminin sonucu kaçtır?

9 / 10

x= 5, y=4 için

5x+3y-8

cebirsel ifadesinin değeri kaçtır?

10 / 10

y=8 için (10-y).(9-y)……..(2-y)

işlemlerinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%