5. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test-2

0%

5. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test-2

1 / 10

"Arkadaşlarınla oyun oynayabilirsin; ancak yaramazlık yapmak yok."

Yukarıda verilen cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2 / 10

Aşağıdakilerin hangisinde “kişisel görüş” (öznellik) söz konusudur?

3 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi vardır?

4 / 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında “kesinlik” vardır?

5 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” söz konusudur?

6 / 10

I- Filmin bu kadar sıkıcı olacağını beklemiyorduk.
II- Bence bu konuyu tekrar konuşmalıyız.
III- Sergide yangın ile ilgili fotoğraflar vardı.
IV- İzmir’de hava sıcaklığı 32 derecedir.

Yukarıda verilen cümlelerin hangisi ya da hangileri “öznel” bir yargı içermektedir?

7 / 10

Aşağıdakilerin hangisi “nesnel” bir cümledir?

8 / 10

Aşağıdakilerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?

9 / 10

I-Ovanın ortasındaki dağ herkesi büyülüyordu.
II-Çevre sorunlarının tartışıldığı toplantı ertelendi.
III-Yağmur yağdığı için konsere gidemedik.
IV-Bize de uğrayacağını düşünüyorum.

Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde “beklenti” söz konusudur?

10 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden – sonuç” ilişkisi yoktur?

Puanınız

0%