6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test-1

0%

6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test-1

1 / 10

"İnce" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanıyor." cümlesindeki "kibar" sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır?

2 / 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?

3 / 10

Balığın mekânı su ile taştır
Onun ötesini anlamak güçtür

Aşağıdakilerden hangisinde bu dizelerdeki "güç" sözcüğünün eş seslisi kullanılmamıştır?

4 / 10

Anadolu’nun sirke gibi keskin sözleri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özlü sözlere atasözü denir.

Bu parçada "atasözü" aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?

5 / 10

Kendinle baş başa yaşamak istersen
Pırıl pırıl yanan karanlıklara dal.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

6 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur?

7 / 10

● I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
● I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır?

8 / 10

Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırmacı oldum. Araştırmalarımı yaparken çok fazla efor harcıyorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor.

Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangisini bu sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanamaz?

9 / 10

Köylerde, kentlerde, dağ başlarında
Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz
Anamızın sütü gibi helal ve temiz
Yeniden güzel Türkçemiz

Bu dörtlükte "Türkçe" aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir?

10 / 10

Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki,
Solgun yüzlü bir avuç kar.
Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar,
Burada ben...

Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur?

Puanınız

0%