6.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test-1

0%

6.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test-1

1 / 10

(I) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâğıtlar sıcaklık artışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renkler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi geliştirdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

2 / 10

(I) Uyku davranışı insana en çok benzeyen tür, meyve sineğidir. (II) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, telafi uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basit labirentlerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çeker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine benzeyen tepkiler verir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?

3 / 10

Sevgi verirsen karşıdaki insana,
Ayna gibi yansıtır aynen sana.

Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

(I) Van’da kış günlerinin tadına doyum olmuyor. (II) Kışın Van Gölü, karın çepeçevre kuşattığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğini, kış uykusu nedir bilmeyen martılar bozar. (IV) Tabii bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

(I) Ornitorenkler, Tazmanya’da ve Avustralya’nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada
yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanılmak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayaklarını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı.

Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

7 / 10

(I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Borabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (II) Baharla birlikte yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekliğin ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünüyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 / 10

Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır?

9 / 10

(I) Duyduğumuz seslerin neredeyse tamamı, kulaklarımıza çevremizdeki hava aracılığıyla ulaşır. (II) Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duyabiliriz. (III) Kulağımızı masaya dayayıp elimizle masada ritim tuttuğumuzda sesi katı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızlı iletildiği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır?

10 / 10

I. insanda doğuştan var olan
II. özü geliştirmektir
III. eğitimin amacı
IV. cevheri işlemek ve

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

Your score is

0%