0%

5.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test-1

1 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

2 / 10

Aşağıdakilerin hangisinde yan anlamında kullanılmış bir sözcük vardır?

3 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

4 / 10

"Göz" sözcüğü hangi cümlede yan anlamda kullanılmıştır?

5 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıcak" sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

6 / 10

1-Bugün matematik dersinde üçgenleri öğrendik.

2-Koşarken ayağımı incittim.

3-Bu ince davranışın için teşekkür ederim.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler hangi anlamlarıyla kullanılmıştır?

7 / 10

*Günde iki defa dişlerimi fırçalarım.

Altı çizili sözcük hangi anlamında kullanılmıştır?

8 / 10

Altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

9 / 10

*Son penaltıyı kaçırdığı için maçı kaybettik.

Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

10 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Puanınız

0%