5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-3 Kuvvetin Ölçülmesi Test-1

0%

5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-3 Kuvvetin Ölçülmesi Test-1

1 / 10

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerinden biridir?

3 / 10

I- Yağmur damlalarının yere düşmesi
II- Mıknatısın toplu iğneleri çekmesi
III- Dişlerin fırçalanması

Yukarıda verilen örneklerden hangisi ya da hangileri temas gerektiren kuvvetler arasında yer alır?

4 / 10

Ali öğretmen öğrencilerine "Sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır?" sorusunu sormuştur.

I- Yüzeyin pürüzlü olması
II- Cismin ağırlığı
III- Yüzey alanının büyüklüğü

Yukarıdaki soruya doğru cevap vermek isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini seçmelidir?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılabilir?

6 / 10

Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetiyle ilgili yanlış bir bilgidir?

7 / 10

Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlere örnek olarak verilebilir?

8 / 10

Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

Ali             : Temas gerektiren bir kuvvettir.
Ayşe         : Cisimlerin hareketini zorlaştırır.
Mehmet  : Hareket eden cismi yavaşlatır ve durdurur.
Merve      : Duran bir cismin hareket etmesini sağlar.

Yukarıda bazı öğrencilerin sürtünme kuvvetiyle ilgili verdiği bilgiler verilmiştir. Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?

10 / 10

I- Uyuma
II- Futbol oynama
III- İp çekme

Yukarıda verilen örneklerden hangisi ya da hangilerinde kuvvet uygulanmıştır?

Your score is

0%