0%

8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Test-1

1 / 10

OlayNedeni
1-Gece-gündüz oluşumua-Sıcaklık farkı
2-Alçak ve yüksek hava basıncı oluşumub-Eksen eğikliği
3-Gece-gündüz süresinin eşit olmamasıc-Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi

Yukarıda verilen olaylar ve nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

2 / 10

I-Su buharının su damlacıklarına dönüşmesi
II-Nemli ve sıcak havanın yükselmesi
III-Su damlacıklarının yeryüzüne düşmesi
IV-Su buharının soğuk havayla karşılaşarak yoğuşması

Yağmur oluşum aşaması sırasıyla nasıl olmalıdır?

3 / 10

Hava sıcaklığı arttığı zaman aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?

4 / 10

Yukarıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci aşağıdaki
çıkışların hangisine ulaşır?

5 / 10

* Bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenen meteorolojik olayların ortalamasına ‘’iklim’’ denir.
I-Hava olayları tahminidir.
II-Geniş bir bölgede görülür.
III-Uzun sürelidir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri iklime aittir?

6 / 10

I-Havadaki su buharı miktarı
II-Havadaki oksijen miktarı
III-Havadaki moleküllerin çarpışması sonucu oluşan basınç

Yukarıdakilerden hangileri hava olaylarının temel sebepleri arasındadır?

7 / 10

Ahmet  : Ülkemizde en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.
Ayşe      : Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlı olduğundan bu bölgede su sıkıntısı görülmez.

Yukarıda verilen ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

8 / 10

Rüzgar ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

*Uzun süre içinde etkili olan hava şartlarına _____ denir.
*Basınç farkı _____ oluşturur.
*Sıcak bölgelerde oluşan basınç alanı ______ alanıdır.

Yukarıdaki ifadelerde verilen boşlukları doldurduğumuzda hangi seçenek dışarıda kalır?

10 / 10

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Puanınız

0%