0%

8.Sınıf Matematik Ebob-Ekok Test-2

1 / 12

Doktor Sibel Hanım 6 günde bir, Hemşire Deniz Hanım 4 günde bir nöbet tutmaktadır.

İkisi birlikte Perşembe günü nöbet tuttuktan sonra birlikte tutacakları ilk nöbet hangi güne denk gelir?

2 / 12

Eni 24 cm, boyu 40 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun iki yüzüne eş kare etiketler  yapıştırılacaktır.

Etiketler kesilmeden ve üst üste yapıştırılmadan yapılacak bu işlem için en az kaç etiket gereklidir?

3 / 12

Bir kümesteki hayvan sayısı hem 6’ya hem de 7’ye bölünebilmektedir.

Buna göre bu kümeste en az kaç hayvan vardır?

4 / 12

Ahmet bir merdiveni üçer üçer çıkarken bir basamak, dörder dörder inerken ise iki basamak artıyor.

Buna göre bu merdivenin basamak sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5 / 12

Birbirleri ile bağlantıları olmayan ve uzunlukları 30 metre ve 54 metre olan iki caddenin her iki kenarına, caddelerin başlarına ve sonlarına da denk gelmek şartıyla eşit aralıklarla fidan dikilecektir.

Bu iş için en az kaç tane fidan gereklidir?

6 / 12

20 kg patates ve 32 kg domates birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte
poşetlere doldurulacaktır.

Her bir poşetteki ürünlerin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

7 / 12

Bir sınıftaki öğrenciler dörder dörder ve üçer üçer sıraya dizildiğinde her defasında 1 öğrenci açıkta kalmaktadır.

Bu sınıftaki öğrenci sayısının 40 ile 50 arasında olduğu bilindiğine göre sınıf mevcudu kaçtır?

8 / 12

Mine’nin 16, Sakine'nin 24 tane cevizi vardır. Bu iki arkadaş cevizlerini birbirine karıştırmadan, her pakette eşit miktarda ceviz olacak şekilde bütün cevizlerini paketlemek istiyorlar.

Buna göre bir pakette en fazla kaç ceviz bulunur?

9 / 12

Bir çiçekçide bulunan 500’den fazla orkide destelere veya düzinelere ayırdığında her seferinde 5 orkide artıyor.

Buna göre bu çiçekçide en az kaç orkide vardır?

10 / 12

Bir duraktan A otobüsü 45 dakikada bir, B otobüsü 30 dakikada bir geçmektedir. Bu iki otobüs bu duraktan ilk kez 09.10’da birlikte geçmişlerdir. İlknur A otobüsüne, Seda B otobüsüne binecektir.

İlknur ve Seda birlikte saat kaçta bu durağa gelirlerse 10 dakikadan az bekleyerek otobüslerine binmiş olurlar?

11 / 12

Nihan’ın 15 cm uzunluğunda, Ayşe’nin 20 cm uzunluğunda cetveli vardır. Bir uzunluğu ölçerken ikiside kendi elindeki cetveli uç uca ekleyerek ölçüm yapmaktadır. Ellerindeki cetvelde herhangi bir sayı  olmadığı için sadece cetvelin tam olarak denk geldiği uzunlukları ölçebilmektedirler.

Ayşe ve Nihan’ın ikisinin de ölçebileceği uzunluk aşağıdakilerden hangisi olabilir?

12 / 12

Kenar uzunlukları 30m ve 50m olan dikdörtgen şeklindeki bir  bahçenin etrafına köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.

Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir?

Puanınız

0%