0%

8.Sınıf Matematik Aralarında Asal Sayılar Test-1

1 / 10

Aralarında asal iki sayıdan biri 12 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

2 / 10

Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır?

3 / 10

Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?

4 / 10

İki pozitif tam sayının toplamı 30’dur. Bu sayıların EBOB’ları 1 olduğuna göre çarpımları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5 / 10

Bir evdeki pencere sayısı ile kapı sayısı aralarında asaldır. Bu evdeki pencere ile kapı sayısının çarpımı 60’tır.

Evde birden fazla pencere ve kapı olduğuna göre pencere ve kapı sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi 42 ile aralarında asaldır?

7 / 10

15’ten küçük pozitif tam sayılardan kaç tanesi 15 ile aralarında asal değildir?

8 / 10

EBOB (A,B) + EKOK (A,B) =47

A ve B aralarında asal sayılar olduğuna göre A+B kaçtır?

9 / 10

I.      Aralarında asal sayıların EBOB’u 1’dir.
II.    Aralarında asal iki sayının EKOK’u busayıların toplamına eşittir.
III.  Farklı asal sayılar aralarında asaldır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

10 / 10

Aralarında asal iki sayının EKOK’u 40’tır. Buna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Puanınız

0%