6.Sınıf Matematik Tam Sayılar Test-2

0%

6. Sınıf Matematik Tam Sayılar Test-2

1 / 10

-15 ‘den büyük en küçük tam sayı kaçtır?

2 / 10

VAN    : -18

KARS  : -20

RİZE   :-6

MUŞ   : -8

Yukarıda 4 tane ilin hava sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre en soğuk ilimiz hangisidir?

3 / 10

-6 ile +4 arasında kaç tane tam sayı vardır?

4 / 10

Sayı doğrusu üzerinde -54, -65, 25,21 tam sayılarından sıfıra olan uzaklığı en büyük olan sayı kaçtır?

5 / 10

a=Mehmet’in 350 TL borcunun olması
b=Hava sıcaklığı sıfırın üstünde 15 derece
c=Ayşe’nin asansörle zeminden 2 kat aşağıya inmesi

Yukarıda verilen durumların matematiksel ifadesi hangisinde doğru verilmiştir?

6 / 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi negatif tam sayı belirtir?

7 / 10

Aşağıdaki tam sayılardan hangisi sayı doğrusunda -5 in solunda yer alır?

8 / 10

Ahmet Öğretmen öğrencilerinden akıllarından bir tam sayı tutmalarını ister.

Buse        : -25
Ali            : -66
Enes        : 0
Mustafa : +55

Buna göre hangi öğrencinin tuttuğu tam sayı en küçüktür?

9 / 10

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

10 / 10

-18< A < 4

Verilen bu karşılaştırmaya göre A yerine hangisi gelebilir?

Puanınız

0%