6.Sınıf Matematik Tam Sayılar Test-1

0%

6. Sınıf Matematik Tam Sayılar Test-1

1 / 10

Aşağıda bir işlem modellenmiştir.

Bu işlem hangi seçenekte doğru verilmiştir?

2 / 10

Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en küçüktür?

3 / 10

−2 ile 4 arasındaki tam sayılar hangi seçenekte tam olarak verilmiştir?

4 / 10

Aşağıda verilen tam sayılar küçükten büyüğe sıralandığında baştan 3.sayı kaç olur?

5 / 10

Kutup tilkisi ve kutup ayısı için şu bilgi veriliyor. "Kutup ayısı, kutup tilkisinden daha soğuk ortamlarda yaşar."

Kutup ayısı −10°C'de yaşayabildiğine göre kutup tilkisi için hangi sıcaklık daha uygundur?

6 / 10

5 - (-4) = ?

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7 / 10

Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır?

8 / 10

Aşağıda üç adet işlem verilmiştir.

I.     (-7) - (+15)

II.   (+19) - (-23)

III. (+15) - (-8)

Bunlardan hangisi veya hangileri sıfırdan küçüktür?

9 / 10

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu negatiftir?

10 / 10

Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu 0 (sıfır)'a eşittir?

Puanınız

0%