5. Sınıf Matematik Yüzdeler Test-1

0%

5. Sınıf Matematik Yüzdeler Test-1

1 / 10

Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır?

2 / 10

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Ondalık gösterimi 0,3 olan sayının yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Yukarıdaki kareli tabloda boyalı bölgenin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

0,50 ∆ %50

7/10 □ %75

0,3 ○ %25

Yukarıda ∆ , □ ve ○ yerine yazılması gereken semboller sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

A/5

kesrinin yüzde sembolü ile gösterimi % 60 olduğuna göre A kaçtır?

7 / 10

25 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 7’i kızdır. Sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarının yüzde olarak gösterimi sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9 / 10

Bir ankete katılan kişilerin % 30’i “katılıyorum” cevabını vermiştir. Ankete 300 kişi katıldığına göre “katılıyorum” cevabını veren kaç kişi vardır?

10 / 10

Selin ve Hakan 160 000 lira sermaye ile bir mobil oyun uygulaması geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu sermayenin % 40’ını Hakan, kalanını Selin vermiştir. Buna göre Selin kaç lira vermiştir?

Puanınız

0%