5.Sınıf Matematik Üçgenler ve Dörtgenler Test-1

0%

5. Sınıf Matematik Üçgenler ve Dörtgenler Test-1

1 / 10

Şekildeki altıgen AC ve CB doğru parçaları boyunca kesilirse elde edilecek çokgenler aşağıdakilerden hangisi olur?

2 / 10

Şekle göre aşağıda verilen hangi üç noktanın birleştirilmesiyle bir ikizkenar üçgen oluşur?

3 / 10

Şekildeki hangi iki nokta birleştirilirse oluşan doğru parçası ABCDE çokgeninin köşegeni olur?

4 / 10

Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 / 10

Yukarıdaki kareli kâğıtta çizilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir?

6 / 10

Yukarıdakilerden hangisi çokgen değildir?

7 / 10

Şekle göre aşağıda verilen hangi üç noktanın birleştirilmesiyle bir dik üçgen oluşur?

8 / 10

Yukarıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur?

9 / 10

Yukarıdaki üçgenler kenarlarına göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

10 / 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Your score is

0%