0%

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test-2

1 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?

2 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

3 / 10

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

4 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’sabırsızlıkla beklemek’’ anlamında bir deyim kullanılmıştır?

5 / 10

I-Ege’nin incisine hoş geldiniz.
II-Yavru vatanı ziyaret edeceğim.
III-Yahya Kemal’i mutlaka okumalısın.
IV-File bekçisi topu tutuyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmamıştır?

6 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’açık’’ sözcüğü ‘’kolay anlaşılır’’ anlamında kullanılmıştır?

7 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcüklerin ikisi de anlamlıdır?

8 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?

9 / 10

I-Çorbaya limon sıkmayı çok severim.
II-Sandalyenin ayağı kırıldı.
III-İğneli laflarıyla kalbimi kırdı.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler hangi anlamlarıyla kullanılmıştır?

10 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

Skorunuz

0%