0%

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test-1

1 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır?

2 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir yolla meydana gelmiştir?

3 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’doğru’’ sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

4 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

6 / 10

I-Ankara bu olaya tepkisini gösterdi.
II-Yavru vatanı ziyaret edeceğiz.
III-Yaşar Kemal’i mutlaka okumalısın.

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri ad aktarmasına örnektir?

7 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

8 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

9 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

10 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’almak’’ sözcüğü ‘’işe başlamak’’ anlamında kullanılmıştır?

Puanınız

0%