8.Sınıf Matematik Pozitif Tam Sayının Çarpanları Test-1

0%

8. Sınıf Matematik Pozitif Tam Sayının Çarpanları Test-1

1 / 13

Ali çevresi 72 m olan kare şeklindeki bahçenin çevresine, köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklar ile ağaç dikecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki ağaç arasındaki mesafe olamaz?

2 / 13

Asal çarpanları 2,3 ve 5 olan en küçük iki basamaklı sayı kaçtır?

3 / 13

Asal çarpanları sadece 2 ve 7 olan iki basamaklı kaç tane sayı vardır?

4 / 13

48 sayısının pozitif çarpanlarından kaç tanesi çift sayıdır?

5 / 13

Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2,3 ve 11 dir?

6 / 13

1,2,3,4,6,8,12,24

Doğal sayı çarpanları yukarıda verilen sayının asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 13

Yukarıdaki çarpan ağacına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 / 13

180 = 2a.3b.5c

eşitliği sağlandığına göre a+b+c kaçtır?

9 / 13

77 sayısının asal çarpanları toplamı kaçtır?

10 / 13

Aşağıdakilerden hangisi 78 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı çarpanlarından değildir?

11 / 13

Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden azdır?

12 / 13

Aşağıdakilerden hangisi 98 sayısının asal çarpanlarından biridir?

13 / 13

36’nın en küçük asal çarpanı ile en büyük pozitif böleninin toplamı kaçtır?

Your score is

0%