6.Sınıf Matematik Ünite-4 Cebirsel İfadeler Test-2

0%

6.Sınıf Matematik Ünite-4 Cebirsel İfadeler Test-2

1 / 10

Bir sayının yarısının 3 fazlası ifadesinin cebirsel ifade olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

Cansu 68 TL olan parasının bir kısmını arkadaşına vermiştir. Buna göre geriye kalan parasının cebirsel ifade olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

3x+7

cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifade değildir?

5 / 10

"Bir sayının beşte ikisinin 6 fazlası"

ifadesinin cebirsel ifade karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

X3-9X+8

cebirsel ifadesinin X=3 için değeri aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

5(X+8) cebirsel ifadesinin X=21 için değeri kaçtır?

8 / 10

Cebirsel İfadeTerim SayısıSabit Terim
  4x-5y+8ab
4xy+8cd

Bu tabloya göre (a.b)+(c+d) işleminin sonucu kaçtır?

9 / 10

cebirsel ifadesinin X=9 için değeri kaçtır?

10 / 10

Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisinde 3 değişken 2 terim vardır?

Your score is

0%