0%

5.Sınıf Sosyal Bilimler Üretim Dağıtım ve Tüketim Test-1

1 / 10

İnsanların ham maddeleri, işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün haline getirmek için yaptıkları faaliyetlerin tümüne ne denir?

2 / 10

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin farklı yerlerinde yapılan ekonomik faaliyetleri etkileyen unsurlardandır?

3 / 10

İnsanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka yerlere kısa süreli geziler yapmasına ve bu gezilerin oluşturduğu faaliyetlerin bütününe turizm denir. Aşağıdakilerden hangisi kış turizminin yapıldığı yerlerden değildir?

4 / 10

Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hizmet sektörü de ülke ekonomisi için çok önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörü içinde yer alan faaliyetlerden değildir?

5 / 10

İnsanlar kendilerinin ve bakımını üstlendikleri kişilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar. İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları sürekli işlere ne denir?

6 / 10

1.      Çay, fındık, mısır…a.      Ergene, Balıkesir, Bursa ovalarında
2.      Pamuk, zeytin, üzüm…b.      Trabzon, Rize çevresi
3.      Ayçiçeği, pirinç…c.       Antalya, Muğla, İzmir çevresi

Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin tümüne tarım denir. Tabloda, ülkemizin çeşitli yerleri ve bu yerlerinde yetiştirilen çeşitli tarım ürünleri verilmiştir. Eşleştirin.

7 / 10

Hayvanların yetiştirilmesine, bakılmasına ve hayvanlardan elde edilen ürünlerin pazarlanmasına hayvancılık denir. Tabloda ülkemizin farklı yerleri ve iklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü gibi coğrafi özelliklere bağlı olarak ülkemizin değişik yerlerinde yapılan hayvancılık faaliyetleri verilmiştir. Eşleştirin.

1.      İpek böcekçiliğia.      Erzurum - Kars yöresi
2.      Büyükbaş hayvan meracılığıb.      İstanbul, Ankara, İzmir çevresi
3.      Kümes hayvancılığıc.       Bursa ve çevresinde

 

8 / 10

Tarımsal üretim yapan ve geçimini tarımla sağlayan kişilere ne denir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi sanayi ve ticarete bağlı olarak gelişen mesleklerden değildir?

10 / 10

Ülkemizde farklı türlerde ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ekonomik faaliyetlerden değildir?

Puanınız

0%