0%

5.Sınıf Sosyal Bilimler Kültür ve Miras Test-1

1 / 10

Anadolu, günümüzde Türkiye topraklarının büyük bir kısmının olduğu bölgedir. Aşağıdakilerden hangisi Dicle ve Fırat Nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır?

2 / 10

1.      Hititlera.      Sardes
2.      Friglerb.      Hattutaş
3.      Lidyalılarc.       Gordion

Hangi başkent hangi uygarlığa aittir?

3 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan değildir?

4 / 10

1.      İyonlara.      Patesi
2.      Sümerlerb.      Hammurabi Yasaları
3.      Babillerc.       Polis

Uygarlıklarla ilgili terimler verilmiştir. Hangi terim hangi uygarlığa aittir?

5 / 10

Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak nitelendirilir. Aşağıdakilerden hangisini doğal varlıklara örnek olarak veremeyiz?

6 / 10

Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekan adı verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisini tarihi mekanlara örnek olarak veremeyiz?

7 / 10

Halıcılık, ebru sanatı, bakırcılık ve çinicilik vb. hangi kültürel unsur içerisinde yer almaktadır?

8 / 10

Aşağıdaki bayramlardan hangisi Milli Bayramlarımızdan değildir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklardan değildir?

10 / 10

Bir toplumda nesilden nesile aktarılarak yaşatılan gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne kültür adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizi oluşturan unsurlara örnek değildir?

Puanınız

0%