0%

5.Sınıf Sosyal Bilimler Etkin Vatandaşlık Test-1

1 / 10

Eğitim görmek herkesin temel haklarından biridir. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumların özelliklerinden değildir?

2 / 10

1.      İlçe yönetimia.      Cumhurbaşkanı
2.      Merkezi yönetimb.      Vali
3.      İl yönetimic.       Kaymakam

Ülkemizin yönetiminde etkin olan kurumlar ve yöneticileri verilmiştir. Eşleştirin.

3 / 10

Yardımlaşma, dayanışma ve iş birliği içinde hareket ederek toplum yararına hizmet veren kuruluşlara sivil toplum kuruluşu adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerindendir?

4 / 10

Ülkemizin yönetim merkezi başkenti neresidir?

5 / 10

E-devlet, devlet tarafından verilen bazı hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasıdır.  Aşağıdakilerden hangisi e-devlet ile sunulan hizmetlerden biri değildir?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlardan değildir?

7 / 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık ihtiyacımızın karşılanması için hizmet veren kurumlardan değildir?

8 / 10

Köyler, şehirler, ülkeler arasında ya da bir yerleşim birimi içinde bir yerden başka bir yere gidiş gelişe ulaşım denir. Ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren kurumlar hangi bakanlığa bağlıdır?

9 / 10

1.      Türkiye Radyo ve TV Kurumua.      Barınma ihtiyacı
2.      Barolar ve Cezaevlerib.      Haberleşme ihtiyacı
3.      Toplu Konut İdaresic.       Adalet ihtiyacı

Tabloda bazı kurumlar ve karşıladıkları temel ihtiyaçlar verilmiştir. Eşleştirin.

10 / 10

Devletin toplumsal düzeni sağlamak amacıyla ortaya koyduğu kurallara ne denir?

Puanınız

0%