8.Sınıf Matematik Olasılık ve Cebir Test-1

0%

8. Sınıf Matematik Olasılık ve Cebir Test-1

1 / 10

Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi özdeşlik değildir?

2 / 10

Aşağıdaki olaylardan hangisi kesin olaya örnek gösterilebilir?

3 / 10

Alfabemizin sessiz harflerinden rastgele bir harfin seçilmesi olayına ait olası durumların sayısı kaçtır?

4 / 10

Aşağıdaki olayların hangisinde her bir çıktı eş olasılıklı değildir?

5 / 10

(3X+7).(4X-2)

işleminin sonucu olan cebirsel ifadede x'in katsayısı kaçtır?

6 / 10

"ASİMİLASYON"

Kelimesinin harflerinden rastgele seçilen bir harf için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

Yukarıda modellemesi verilen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

x2-y2=15 ve x-y=3 ise x+y kaçtır?

9 / 10

Bir torbada 7 mavi, 5 beyaz ve 6 kırmızı boncuk vardır. Torbadan rastgele çekilen bir boncuğun beyaz olma olasılığı kaçtır?

10 / 10

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

0%