8.Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Test-1

0%

8. Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler Test-1

1 / 10

Yukarıda kenar uzunlukları verilen ABC dik üçgeninin alanı ile KLMN dikdörtgeninin alanı birbirlerine eşittir. Buna göre |KL| kaç santimetredir?

2 / 10

3 / 10

576 Sayısının karekökü aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

a ve b birer tam sayı iseler a+b toplamı en çok kaç olur?

5 / 10

Alanı santimetrekare cinsinden bir tam sayı olan dikdörtgenin kenarları santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

6 / 10

Aşağıdaki Doğal Sayılardan Hangisi Tam Karedir?

7 / 10

8 / 10

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

10 / 10

Skorunuz

0%