8.Sınıf Fen Bilimleri DNA ve Genetik Kod Test-1

0%

8. Sınıf Fen Bilimleri DNA ve Genetik Kod Test-1

1 / 10

*DNA’nın meydana getirdiği kalıtım maddesidir.
* DNA’nın en küçük yapı birimidir.
* DNA üzerindeki belli görevleri içeren kalıtım birimidir.

Yukarıda bazı kavramların açıklaması verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yoktur?

2 / 10

DNA’ da eşlenme sırasında hatalar gerçekleşebilir. Aşağıda hatalar belirtilmiştir.

I- Tek zincirinde nükleotid eksikliği
II- Yanlış eşleşme
III- Karşılıklı zincirinde nükleotid eksikliği

Yukarıdaki hatalardan hangisi ya da hangileri onarılabilir?

3 / 10

DNA zinciri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4 / 10

Amip-Papatya-İnsan

Yukarıda verilen canlıların her bir hücresinde bulunan DNA molekülünde hangisi kesinlikle ortaktır?

5 / 10

Yukarıda farklı büyüklükte kartlar karışık verilmiştir. Kartlar kullanılarak  “kromozom, DNA, gen, nükleotid” arasındaki ilişkiyi göstermek isteyen bir öğrenci kartları nasıl sıralar?

6 / 10

Canlıların canlılık özelliği taşımasını sağlayan 4 tane kalıtsal yapı bulunur. Bunlar, Kromozom, DNA, Gen ve Nükleotid’dir. Kalıtsal yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

7 / 10

Canlı TürüKromozom Sayısı
İnsan46
At64
Moli Balığı46
Eğrelti Otu500

I-İnsan ve moli balığı aynı türe aittir.
II-Eğrelti otu tablodaki en gelişmiş canlıdır.
III-Kromozom sayıları aynı olan farklı tür canlılar da vardır.

Verilen kromozom sayıları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

8 / 10

İkiz kardeşlerin dış görünüşlerinin aynı olmasının sebebi nedir?

9 / 10

Aşağıda bir DNA’da bulunan nükleotidlerin sayılarıyla ilgili bazı ifadeler verilmiştir.

I-A=G, T=C
II-A+G=T+C
III-A/T=1

ifadelerinden hangileri doğrudur?

10 / 10

Nükleotidler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Your score is

0%