7.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-3 Kuvvet ve Enerji Test-1

0%

7.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-3 Kuvvet ve Enerji Test-1

1 / 10

Harun öğretmen, öğrencilerden potansiyel enerji ile ilgili örnekler vermelerini istemiştir. Öğrencilerin verdiği örnekler aşağıda verilmiştir.

Ayşe        : Rüzgarda sallanan ağaç
Damla    : Koşan kedi
Mehmet : Dağın tepesinde duran kaya
Ahmet    : Uçan bir kuş

Yukarıda verilen bilgilere göre hangi öğrencinin verdiği örnek doğrudur?

2 / 10

Beden eğitimi öğretmeni olan Hakan öğretmen, öğrencilerine uzun atlama eğitimi vermektedir. Uzun atlamanın nasıl yapılacağını aşağıda anlatmıştır.

1.aşama: Belli bir mesafeden hızlanarak koşmaya başlanır.
2.aşama: Zıplama tahtasına geldiğimizde zıplayarak atlayış gerçekleştirilir.

Hakan öğretmenin verdiği bilgilere göre 1.aşama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 10

Aşağıda verilen örneklerin hangisinde fiziksel anlamda bir iş yapılmamıştır?

4 / 10

Ali öğretmen, derste öğrencilerinden kütle ve ağırlık ilişkisiyle ilgili bilgiler vermelerini istemiştir. Öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıda verilmiştir.

  1. Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.
  2. Ağırlık, yönü olan bir büyüklüktür.
  3. Kütlenin birimi Newton’dur.
  4. Ağırlık bir kuvvettir.

Yukarıda verilenlerin hangisinde yanlış bir bilgi yer almaktadır?

5 / 10

I- Aynı süratle hareket eden cisimlerden kütlesi büyük olan cismin kinetik enerjisi daha fazladır.
II- Kütleleri aynı olan cisimlerin süratleri farklı olduğunda sürati fazla olanın kinetik enerjisi daha fazladır.
III-Kinetik enerji, bir cismin durumundan dolayı sahip olduğu enerjidir.

Yukarıda enerji ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

6 / 10

Beden eğitimi öğretmeni olan Hakan öğretmen, öğrencilerine uzun atlama eğitimi vermektedir. Uzun atlamanın nasıl yapılacağını aşağıda anlatmıştır.

1.aşama: Belli bir mesafeden hızlanarak koşmaya başlanır.
2.aşama: Zıplama tahtasına geldiğimizde zıplayarak atlayış gerçekleştirilir.

Hakan öğretmenin verdiği bilgilere göre 2.aşama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 10

Aşağıdakilerden hangisi esneklik potansiyel enerjisine sahip cisimlere örnek olarak verilemez?

8 / 10

Aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

Fen Bilimleri dersinde öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Hasan: Cisimler bulundukları yerden daha yukarıya çıkarıldığında yer çekimine karşı iş yapmış olurlar.
Hüseyin: Bir cisim ne kadar yüksekten düşerse düştüğü yüzeye yapacağı etki o kadar fazla olur.
Meryem: Su, içerisindeki cisimlerin hareketini zorlaştıran bir direnç uygular.
Selin: Hareket halindeki bir otomobil potansiyel enerjiye sahiptir.

Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?

10 / 10

I-Rafta duran kitaplar
II-Merdivenin üstündeki işçi
III-Okçunun gerdiği yay

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çekim potansiyel enerjisine sahiptir?

Puanınız

0%