7.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-1 Güneş Sistemi ve Ötesi Test-1

0%

7.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-1 Güneş Sistemi ve Ötesi Test-1

1 / 10

Aşağıda verilenlerden hangisi uzay teknolojilerine ait ürünlerden biri değildir?

2 / 10

Ali öğretmen, öğrencilerinden aşağıdaki boşlukları doldurmalarını istemiştir.

1) Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşan sistemlere ________ denir.
2) Gök bilimcilerin gözlem yaptığı, içinde büyük teleskopların bulunduğu yerlere ______ denir.
3) Uzayda gaz atomlarının ve toz parçacıklarının belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunduğu oluşumlara _____ denir.

Yukarıdaki boşlukları doldurmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olamaz?

3 / 10

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin istihbarat edinmek, coğrafi konum belirlemek, çevresel değişimleri takip etmek gibi amaçlarla uzaya gönderdiği uydulardan biri değildir?

4 / 10

  • İnsanların uzayda çalışması ve ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla yapılan dev yapay uydulardır.
  • Astronotların yaşayabilecekleri ve deneyler yapabilecekleri bir ortamdır.
  • Uzay araştırmalarını kolaylaştırmıştır.

Yukarıda bazı bilgileri verilen uzay teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

  • İletişim, haberleşme, hava durumu tahmini, televizyon yayını gibi pek çok alanda hizmet verirler.
  • Uzaya gönderilip Dünya’nın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleştirirler.
  • TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, GÖKTÜRK 2 gibi örnekleri bulunmaktadır.

Yukarıda bazı bilgileri verilen uzay teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

  • Bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için gönderilir.
  • Gönderildiği gök cisminin yakınında uçabilir, yörüngesinde dolaşabilir veya üzerine inebilir.
  • Gök bilimine önemli katkılar sağlamıştır.

Yukarıda bazı bilgileri verilen uzay teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Aşağıda verilenlerden hangisi uzay kirliliği ile ilgili yanlış bir bilgidir?

8 / 10

I- Teflon tencere ve tavalar
II-MR( Manyetik Rezonans Görüntüleme)
III-Hassas termometreler

Uzay araştırmaları teknolojiye pek çok katkı sağlamıştır. Günümüzde kullandığımız bazı araçlar uzay araştırmalarının teknolojiye katkıları sonucu ortaya çıkmıştır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu doğrultuda ortaya çıkmış araçlara örnek verilebilir?

9 / 10

I-Doğal ısı ve ışık kaynağıdır.
II-Doğar, büyür ve ölür.
III-Tek ya da takım halinde bulunur.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yıldızların özellikleri arasında yer alır?

10 / 10

Aşağıda rasathanelerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

0%