6.Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Test-3

0%

6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Test-3

1 / 10

Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 8 ve 24 ün ortak bölenlerinden değildir?

2 / 10

SoruSayfam Koleji teneffüs zillerinden 1.kademeninki 30 dk’da bir ,2.kademeninki 40 dk’da bir çalmaktadır. Zillerin ikisi birden aynı anda çaldıktan en az kaç dk sonra birlikte çalar?

3 / 10

Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ve 5 in ortak kati değildir?

4 / 10

İki nöbetçiden biri 3 günde bir diğeri 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Nöbetçilerin ikisi de aynı gün nöbet tuttuktan kaç gün sonra birlikte nöbet tutarlar?

5 / 10

36 L ve 42 L zeytinyağı birbirine hiç karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Buna göre bu şişelerin hacmi kaç olabilir?

6 / 10

Bir çiçekçi elindeki çiçekleri altışarlı ve yedişerli olacak şekilde buket yapabilmektedir?

7 / 10

Bir gruptaki kişiler üçerli ve beşerli sıra olabilmektedir. Buna göre gruptaki kişi sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

8 / 10

SoruSayfam Koleji’ndeki öğrenci sayısı hem 9’un hem de 10’un bir katıdır. Buna göre bu okuldaki öğrenci sayısı kaçtır?

9 / 10

20 ve 25 kişilik 5/A ile 5/B sınıfları bilgi yarışmasına katılmak için gruplar oluşturacaklardır. Aynı sınıftaki öğrenciler aynı grupta olacaklarına göre bir gruptaki öğrenci sayısı kaç olabilir?

10 / 10

Aşağıdaki sayılardan hangisi 15 ve 12’nin ortak katıdır?

Puanınız

0%