0%

5.Sınıf Sosyal Bilimler İnsanlar Yerler ve Çevreler Test-1

1 / 10

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden biri değildir?

2 / 10

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerinden değildir?

3 / 10

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin özelliklerinden biri değildir?

4 / 10

1.      Ölçeka.      Haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür.
2.      Lejantb.      Yükselti basamaklarına göre yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir.
3.      Fiziki haritac.       Haritalardaki küçültme oranıdır.

Tabloda terimler ve tanımlar verilmiştir. Doğru bir şekilde eşleştiriliş hali aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görüntüsünün belirli bir ölçek dâhilinde küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına ne denmektedir?

6 / 10

Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli ve zaman zaman akan sular aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Çevresine göre yüksekte kalan, akarsular tarafından parçalanmış geniş ve engebeli yüzey şekilleridir. Erzurum-Kars ve Cihanbeyli bu yeryüzü şekillerine örnektir. Aşağıdakilerden hangisi bu yeryüzü şeklidir?

8 / 10

1.      Toros, Erciyes…a.      Boğaz
2.      Bafra, Harran…b.      Dağ
3.      İstanbul, Çanakkale…c.       Ova

Yeryüzü şekilleri ile örnekleri verilmiştir. Doğru bir şekilde eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

1.      Turuncua.      Deniz seviyesine göre 500-1000 m. arasındaki yükseltiler
2.      Sarıb.      Deniz seviyesine göre 1500-4500 m. arasındaki yükseltiler
3.      Kahverengic.       Deniz seviyesine göre 1000-1500 m. arasındaki yükseltiler

Fiziki haritada yer alan bazı renkler ve yükseltileri verilmiştir. Eşleştirin.

10 / 10

Yeryüzünde görülen iklim tiplerini, iklim özelliklerini ve insan yaşamına etkilerini inceleyen bilim dalına ne denir?

Puanınız

0%