0%

5.Sınıf Sosyal Bilimler Birey ve Toplum Test-1

1 / 10

Her birey .................... yaşına kadar çocuk sayılır.

Aşağıdakilerden hangisi boşluk için en uygundur?

2 / 10

Toplumun en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

Aşağıdakilerden hangisi dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bir yardım kuruluşudur?

4 / 10

Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine sosyalleşme denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyalleşme örneği değildir?

5 / 10

"Deniz okula yeni başlayacaktı ve çok heyecanlıydı. Okuldaki ilk günü bittiğinde arkadaşlarını ve öğretmenini çok sevdiğini fark etti. "

Bireyin farklı rolleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi Deniz’in okuldaki rolüdür?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi bir olayın çok boyutluluğunu incelerken cevaplanması gereken sorulardan biri değildir?

7 / 10

Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler etkin birer vatandaştır.

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın yapmaması gereken bir eylemdir?

8 / 10

Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip oldukları haklara çocuk hakları denir.

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

9 / 10

Sosyal bilgiler tarih,coğrafya, ekonomi, vatandaşlık ve hukukla ilgili konular içeren bir derstir.

Aşağıdakilerden hangisi bu dersin katkılarından değildir?

10 / 10

Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir?

Your score is

0%