5.Sınıf Matematik Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Test-1

0%

5. Sınıf Matematik Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Test-1

1 / 9

Kareli kağıtta verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır?

2 / 9

Kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 9

Birim karelerden oluşan kağıtta verilen B noktasının A noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 9

Doğru üzerindeki C noktası aşağıdakilerden hangisi arasında değildir ?

5 / 9

Kareli kağıtta [AB] ve C, D, E, F, G noktaları verilmiştir. C noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile birleştirilirse elde edilen doğru parçasının uzunluğu [AB]’nın uzunluğuna eşit olmaz?

6 / 9

Kareli kağıtta [AB] ve K, L, M, N, R noktaları verilmiştir. Bu noktalardan hangi ikisi birleştirilirse [AB]’na eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilmiş olur?

7 / 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8 / 9

Kareli kağıtta [AB ve C, D, E, F, G noktaları verilmiştir. Buna göre A noktası hangi noktalarla tek tek birleştirilirse her defasında geniş açı elde edilir?

9 / 9

Noktalı kağıtta verilen d doğrusunun üzerindeki noktalardan hangisi T noktası ile birleştirilirse d doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir?

Puanınız

0%