5. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Test-1

0%

5. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Test-1

1 / 10

Yukarıdakilerden hangisi bir kare prizmanın açınımı olabilir?

2 / 10

Bir ayrıtının uzunluğu 8 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır?

3 / 10

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm yüksekliğinin uzunluğu 9 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç cm2'dir?

4 / 10

Yukarıda açınımı verilen kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

5 / 10

Yukarıdakilerden hangisi bir küpün açınımı olabilir?

6 / 10

Ayrık uzunlukları 4 cm olan küp şeklindeki bir kutudan üç tane yan yana yüzleri çakışacak şekilde dizildiğinde oluşan yeni şeklin yüzey alanı kaç cm2‘dir?

7 / 10

Yukarıdaki şekillerden hangisi prizma açınımı değildir?

8 / 10

Yukarıda açınımı verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

9 / 10

Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpün tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

10 / 10

Ayrıtları 3, 5 ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç cm2 ‘dir?

Your score is

0%